പുത്തൻ പണം [Magic Malu]

പുത്തൻ പണം PUTHAN PANAM | AUTHOR: MAGIC MALU അവിഹിതം / ചീറ്റിങ്ങ് / ഇന്റർ ഫെയ്ത്ത്   ഡിയർ റീഡേഴ്സ്, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം “ഷൈനിന്റെ ആന്റിമാർ” അടുത്ത ഭാഗം അല്പം ഡിലെ ആവുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. താമസിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പുതിയ സംരഭത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മാജിക് മാലു. ഞാൻ “സൽമാൻ ഷെരീഫ്” എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 32 വയസ്സ് ആയി. എന്റെ സ്വദേശം വർക്കല ശിവഗിരി ആണ് ബട്ട്‌ കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading