പതിവ്രതയായ മായമാമിയിലെ എന്റെ മായാലോകം 3 [കുഞ്ഞൂട്ടൻ]

പതിവ്രതയായ മായമാമിയിലെ എന്റെ മായാലോകം 3 Pavithramaya Mayamamiyile Ente Mayalokam Part 3 | Author : Kunjoottan | Previous Parts (ആദ്യാനുഭവം 3) Part 1 ഉം 2 ഉം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വായിക്കുക.എങ്കിൽ മാത്രമേ കഥക്കൊരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയൊള്ളു. തുടങ്ങട്ടേ.. അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. കോളിംഗ് ബെൽ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ആ സുഖനിദ്രയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉണർന്നത്. ഒരു പുതപ്പിനടിയിൽ നൂൽബന്ധമില്ലാതേ മാമിയുടെ ചൂടുപറ്റി കിടന്ന […]

Continue reading

പതിവ്രതയായ മായമാമിയിലെ എന്റെ മായാലോകം 2 [കുഞ്ഞൂട്ടൻ]

പതിവ്രതയായ മായമാമിയിലെ എന്റെ മായാലോകം 2 Pavithramaya Mayamamiyile Ente Mayalokam Part 2 | Author : Kunjoottan | Previous Part (ആദ്യാനുഭവം 2) Part 1 വായിച്ചതിനുശേഷം Part 2 വായിക്കുക. കാരണം അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുമായി തുടരുന്നു.. മാമിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ:എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു..? മാമി: പോടാ… മാമി നാണത്തോടെ കുറുകി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആ ഹൃദയം പട പടാന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ: […]

Continue reading