ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ( വിലക്കപ്പെട്ട കനി 01) ORMAKKURIPPUKAL KAMBIKATHA BY-PIYA SIVMENAN ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്നത്, പല ജീവിത അനുഭവങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എന്റേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ്. പല തരത്തിൽ ഉള്ള കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതാൻ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് എഴുതണോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്കും കമന്റസസിനും അനുസരിച്ചിരിക്കും. 🙂 ഈ കഥ നടക്കുന്നത്, 2000 ന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ്. ================================= സ്കൂളിൽ അതികം ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന സ്വഭാവക്കാരൻ ആയിരുന്നു ഫൈസൽ്. പഠനത്തിൽ […]

Continue reading