അമ്മയുടെ ജീവിതം 1

അമ്മയുടെ ജീവിതം 1 Ammayude Jeevitham Part 1 bY അറക്കളം പീലി   പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക അനുഭവം വീട്ടിൽ പണിക്കു വരുന്ന കേശവൻ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു അമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് കേശവൻ താമസിക്കുന്നത് ആദ്യം കേശവന്റെ അപ്പനും അയാൾക്കു വയ്യാതായപ്പോൾ കേശവനും വീട്ടിലെ സ്ഥിരം പണിക്കാരനായി. കേശവന് മൂന്നുമക്കളാണ്. അമ്മ അഞ്ചിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേശവന്റെ ഇളയ മകൾ സരോജിനി ഒൻപതിലായിരുന്നു. സരോജിനിയുടെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള മുലകളും കുണ്ടിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്കു […]

Continue reading