രണ്ടാനമ്മയും മകളും 1

രണ്ടാനമ്മയും മകളും 1 Randanammayum Makalum Part 1 bY അനന്ദു   ഹായ് ഞാൻ അനന്ദു ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ രണ്ടാനമ്മയെ യും മകളെയും കളിച്ച കഥയാണ്. എന്റെ എന്റെയമ്മ എനിക്ക് രണ്ടു വയസുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചതാണ്. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായി അച്ഛൻ വീടിന്റെഅടുത്തുള്ള ബിന്ദു ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു.കമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ് അവരുടെയും രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം ആണ് ഇത്. അവരിടെ ഭർത്താവ് ഒരു ഒരുകുഞ്ഞിനെ നൽകിയിട്ടു നാട് വിട്ടു. എന്നെക്കാൾ ഏഴ് വയസു കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു […]

Continue reading