അമ്മയുടെ രണ്ടാം കല്യാണം 3 [Ajith]

അമ്മയുടെ രണ്ടാം കല്യാണം 3 Ammayude Randam Kallyanam Part 3 | Author : Ajith   അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 9മണി ആയപ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചു.. കഴിച്ഛ് തീർന്ന ഉടനെ എന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു.. നോക്കിയപ്പോൾ മണി. ഞാൻ :അമ്മേ അമ്മക്കുള്ള ഫോണാ മാമി :ചെല്ല് ചെല്ല്. പോയി സംസാരിക്ക് അമ്മ വേഗം കയ്യ് കഴുകി ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി.. ഞാൻ അതുകഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം പത്രം വായിച്ചിരുന്നു.. മാമി അടുക്കളയിൽ പാത്രം […]

Continue reading