അമ്മയോട് ഒപ്പം 4 [Ajith]

അമ്മയോട് ഒപ്പം 4 Ammayodu Oppam Part 4 | Author : Ajith [ Previous Part ]   ഞാൻ :അമ്മേ പുകച്ചിൽ ഉണ്ടോ അമ്മ :ചെറുതായി ഉണ്ട് ഞാൻ :സാരമില്ല 5മിനിറ്റ് വയർ ക്ലീൻ… അമ്മ :ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവിശ്യം ഉണ്ടോ… ഞാൻ :ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ.. അഴുക്ക്‌ ഉണ്ടേൽ പാടാ… കയറ്റുമ്പോൾ ഒക്കെ… അമ്മ :ഓ മതി മതി എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഇശോരൻ കടം വീട്ടാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചപ്പോൾ […]

Continue reading