ആ രാത്രി നിഷ അമ്മായി അപ്പനുമായി [Jitender]

ആ രാത്രി നിഷ അമ്മായിഅപ്പനുമായി Aa Rathri Nisha Ammayi appanumaayi | Author : Jitender   നിഷയുടെ കഥയാണ് ഇത്.നിഷ-29, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മയാണ്.നിഷയുടെ ഭർത്താവ് രമേശൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.രണ്ടുപേരുടെയും ദാമ്പത്യം അങ്ങനെ അല്ലലില്ലാതെ പോകുന്നു.അവർക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട്.രമേശൻ റയിൽവേയിൽ ആയതിനാൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ വീട്ടിൽ വാരാറുള്ളൂ. നിഷയുടെ വീടിന്റെ അടുത്തു തന്നെയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ വീടും.ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ – രാജൻ – 68 വയസ്സ്, നാട്ടിൽ ജനസേവനം എന്നും […]

Continue reading