അമ്മയുടെ അവിഹിതം

അമ്മയുടെ അവിഹിതം Ammayude Avihitham AUTHOR:ALICE JOHN എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സ് ഉണ്ട്…. ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ കാമ കഥയാണ്. …അമ്മയുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ…. സെക്സ് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച കഥ…. സംഭവം പല കാലഘട്ടങ്ങൾ അയി ആണ് നടക്കുന്നത് .ആദ്യം അമ്മായിയെ പറ്റി വിവരിക്കാം . വെളുത്ത തടിച്ച തുടുത്ത ശരീരം , പൊക്കം കുറവാണു അഞ്ചു അടി മാത്രം , സാരി മാത്രേ ഉടുക്കാറുള്ളു , മോഡേൺ ഡ്രെസ് ഇഷ്ട്ടം അല്ല , […]

Continue reading