വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ [KGF 2]

വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ അമ്മ Varshangalude Orama | Author : KGF 2   ഇതൊരു അമ്മ കഥയാണ്  താല്പര്യം ഉള്ളവർ വായിക്കുക… വർഷം 1988 ടാ     ചെക്കാ    നീ     കുളിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ടാ   ഈ      കേറിപോകുന്നെ?? രാവിലെ     മുതൽ    ആ   പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത്‌     കളിച്ചിട്ട്     വന്നിട്ട് കുളിക്കാതെ    വീട്ടിൽ    കേറുന്നോ!!! അച്ഛൻ    വരട്ടെ    മോൻ     ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ്  […]

Continue reading

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6 [ഒറ്റകൊമ്പൻ] [More pages added]

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6 Angalavnya Ammayude Kadha Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ Click here to read all Angalavnya Ammayude Kadha parts   “”””X¸v…”””” “”fWq«m……”” “”Rvti….!..”” Ft´m Smtj ko\v sbm«p¶ lÐkpw ASnWv sSm«pbn¶ms` “”fWq«m..”” F¶paa A½]psX D¨¯n`paa knan]pw tN«v Mm³ sM«n N®pSp_¶p. fp_n]ns` Xyqdv ss`än³sä skaanskan¨w N®nt`¡Xn¨v N]_n]Spw Mm³ N®pSn^pfnsNm*v Ipäpw bN¨ptWm¡n. Rvti..! MmWnt¸mÄ fp_n]n`m\tÃm…! Rvti..! NpasfknsX??? tU tWm¡pt¼mÄ A½ F³sä […]

Continue reading

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 5 [ഒറ്റകൊമ്പൻ]

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 5 Angalavnya Ammayude Kadha Part 5 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ Click here to read all Angalavnya Ammayude Kadha parts എൻറ്റെ അമ്മ പൂർണ്ണമായും തൻറ്റെ വലയിലായെന്നുളള ഹുങ്കോടെ രാജേന്ദ്രനങ്കിൾ ചെന്ന് വാതിലടച്ചിട്ട് തിരികെ അമ്മയുടെ നേരേ നടന്നടുത്തു. തൻറ്റെ പൂറും പൊത്തിപിടിച്ച് കൂനിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന എൻറ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ അവിടെയാകമാനം ഒരു കഷണം തുണിക്കുവേണ്ടി അലയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ. പെട്ടന്ന് ആട്ടുകട്ടിലിൻറ്റെ പിൻവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മേശമേൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടുതുണി അമ്മയുടെ കണ്ണിലുടക്കി. അമ്മ ഒറ്റകുതിപ്പിന് […]

Continue reading

നിന്‍റെ തളളയെ ഞാൻ കളിച്ച വിധം [ഒറ്റകൊമ്പൻ]

നിന്‍റെ തളളയെ ഞാൻ കളിച്ച വിധം Ninte Thallaye Njan Kalichavidham bY ഒറ്റകൊമ്പൻ   അമ്മകഥകൾ വായിക്കാൻ താൽപര്യമുളളവർ മാത്രം ഈ കഥ വായിക്കാവൂ. *************************** നിനക്കൊരു കാര്യമറിയാമോ, നിൻറ്റെ തളള പണ്ടേ എൻറ്റെ നോട്ടപുളളിയായിരുന്നു. അവളുടെ മുഖവും, നോട്ടവും, സംസാരവുമൊക്കെയാണ് എന്നെ അവളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്.. കൂടാതെ നിൻറ്റെ തളളയുടെ കുണ്ടിയും മുലയും തളളിച്ചുളള നടപ്പ് കാണുമ്പോളെ അവളെ ഒന്ന് പൂശണമെന്നുളള ആഗ്രഹം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഏത് വസ്ത്രത്തിലായാലും മൂത്തുമുഴുത്ത് തളളിനിന്ന് തുളളികളിക്കുന്ന നിൻറ്റെ അമ്മയുടെ തെറിച്ച […]

Continue reading

നിറകാവ്യമധുരം അമ്മ 3 [കിരാതന്‍]

നിറകാവ്യമധുരം അമ്മ 3 അവസാനഭാഗം Nirakaavyamadhuram Amma Part 3  Author : ഡോ.കിരാതൻ Previous Parts   മഴയുള്ള രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തില്‍  ഉറക്കം ശരിയാകാത്ത പൂവൻ കോഴി അസഹനീയതയോടെ കൂവി വിളിച്ചു. നിർത്താതെയുള്ള ആ പ്രഭാതഭേരിയിൽ  ഉറക്കമുണർന്ന ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞ് കട്ടിലിലേക്ക് നോക്കി. അമ്മയെ അവിടെ കാണാനില്ല. അമ്മയെ അവിടെ കാണാഞ്ഞ് അവൻ ക്ളോക്കിലേക്ക് നോക്കി. സമയം നാലര വെളുപ്പ്. സാധാരണ ഇത്ര നേരത്തെ അമ്മ എഴുന്നേല്ക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുബോഴാണ് അമ്മയുടെ വെളുത്ത ഷഡി അവിടെ കിടക്കുന്നത് […]

Continue reading