നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ [അമൃത രാജ്]

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ NeelaKurinji Pookkunna Naattil | Author : AR   ഞാൻ അമൃത രാജ് , എറണാകുളം കലൂർ താമസിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് എനിക്കീ വെബ്‌സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെയുള്ള പല കഥകളും വായിച്ച സമയം മുതൽ എന്റെ അനുഭവവും പങ്കുവെയ്ക്കണം എന്നു തോന്നി.ഞാൻ എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റമോൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചു തരുന്നതിൽ ഇരുവരും […]

Continue reading