കുടുംബകാര്യം [Rajusassi]

കുടുംബകാര്യം Kudumbakaaryam | Author : Rajusassi   കുറെ നാളുകള്‍ക്കു ശെഷം ആണു എന്നു അറിയാം, താമസിചതിന്റെ ക്ഷമ ആധ്യമെ പറഞെക്കാം കൂടുതല് മുഘവുര ഇല്ലതെ തന്നെ കതയിലെക്കു കടക്കാം. അഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഭാര്യ സുൽഫി മൂത്ത മകൻ സൽമാൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അബു ഇളയ മകൾ അഹാന. അവിടേക്കാണ് സൽമാൻ്റെ മണവാട്ടി ആയി അ വീട്ടിലേക്ക് സുറുമി വന്നു കേറിയത്. നൂല് ബന്‍ധം ഇല്ലാതെ സാഹിബും അഹാനയും അ […]

Continue reading

കുടുംബകാര്യം [Raju sassi]

കുടുംബകാര്യം Kudumbakaaryam | Author : Raju Sassi   വാച്ച്മാൻ, അങ്കിൾ, ഞങൾ മൂന്നുപേർ, കുടുംബരഹസ്യം എന്നീ കഥകൾക് ശേഷം എൻ്റെ പുതിയ കഥ ആണ് ഇത്.വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഭാര്യ സുൽഫി മൂത്ത മകൻ സൽമാൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അബു ഇളയ മകൾ അഹാന. അവിടേക്കാണ് സൽമാൻ്റെ മണവാട്ടി ആയി aa വീട്ടിലേക്ക് സുറുമി വന്നു കേറിയത്.   നാട്ടിൽ പേരും പെരുമയും ഉള്ള വലിയ […]

Continue reading