അവനറിയാതെ കാമുകനിൽ പടർന്നവൾ [അന്നത്ത്]

അവനറിയാതെ കാമുകനിൽ പടർന്നവൾ Avanariyathe Kamukanil Padarnnaval | Author : Annath   എന്റെ പേര് ഹെന്നത് അന്ന എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ കഥ എഴുതാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കഥ ആദ്യമായിട്ടാണ് വായനക്കാരെ സുഖിപ്പിക്കുക ത്രസിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി എന്റെ ഉള്ളിൽ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . ഞാൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം  (എല്ലാ പേരുകളും വ്യാജമായിരിക്കും ക്ഷമിക്കണം എന്റെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ നോക്കണ്ടേ) […]

Continue reading