എൻ്റെ അനിയത്തി കുട്ടി 3 [ജിത്തു]

എൻ്റെ അനിയത്തി 3 Ente Aniyathi Kutty Part 3 | Author : Jithu [ Previous Part ]   എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം… ഇത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥയാണ്… കഥ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ഷേമ ചോയിക്കുന്നു… കാരണം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയിൽ അനിയത്തിയിനെ കളിക്കണത് മാത്രമേ ഉണ്ടയോളു…. ഏട്ടത്തിയെയും കളിക്കണത് അതിൽ വന്നില്ല…. എല്ലാം ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നതാണ്… കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം… ………………………………………………………………………………………………. ഞങ്ങൾ കിടന്നു … രവിലെ പതിവ് […]

Continue reading

എൻ്റെ അനിയത്തി കുട്ടി 2 [ജിത്തു]

എൻ്റെ അനിയത്തി 2 Ente Aniyathi Kutty Part 2 | Author : Jithu [ Previous Part ]   ഹലോ… എല്ല വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം… ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയാണ്… ആദ്യ കഥ എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കളിക്കണ കഥയായിരുന്നു… എന്നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. എൻ്റെ വീടും പരിസരവും… ഈ കഥയുടെ പകുതി നടക്കുന്നത് lock down സമയത്താണ്… അയ്യോ… കഥാനായിക രണ്ടുപേര് ഉണ്ട്… അനിയത്തിയും… എൻ്റെ […]

Continue reading