ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻ മുംബൈ 2

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍ മുംബൈ 2 Fashion Designing in Mumbai Part 2 bY അനികുട്ടന്‍   ആദ്യമായി എന്റെ ഈ കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അഡ്മിനും പിന്നെ വികാര ജീവികളായ കമ്പികുറ്റൻ നിവാസികൾക്കും ഉള്ള എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടാം ഭാഗം സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഅഹനം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. സത്യം..ഞാൻ ഇത്രേം സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇത്തവണ അക്ഷര പിശാചിനെ ഒരു പരിധി വരെ ആട്ടി പായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളം […]

Continue reading