എന്റെ മാത്രം അനിയത്തിക്കുട്ടി [അജി ജോഷി]

എന്റെ മാത്രം അനിയത്തിക്കുട്ടി Ente Mathram Aniyathikkutty | Author: Aji Joshy ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു സയിറ്റിൽ എഴുതിയ കഥകളിൽ ഒന്നാണ് … നിങ്ങൾ പലരും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും … വായിക്കാത്തവർക്കായി .. ഇവിടേ ഇടുന്നു … ഇഷ്ടപെട്ടാൽ മറ്റു കഥകളും ഇവിടേ ഇടാം ….         എന്റെ ശരിയായ പേര് പറയുന്നില്ല, എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത്‌ ഉണ്ണി എന്നാണ്.   എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 24 വയസ്സ് ആയി, ഡിഗ്രി പഠനം […]

Continue reading