അച്ചായൻസ് സ്വർഗ്ഗം 2 (സിന്ധു)

അച്ചായൻസ് സ്വർഗ്ഗം 2 (സിന്ധു)  Achayante Swargam Part 2 Sindhu bY Eapen Joshy | Previous Part     എന്റെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കുറച്ചു പേരെ എങ്കിലും കമ്പി അടിപ്പിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ സിന്ധുവിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ സീനുകൾ കണ്ടു വാണം അടിച്ചു എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദിനംപ്രതി സെക്സിനോടുള്ള എന്റെ ആക്രാന്തം കൂടി കൂടി വന്നു. ഏതേലും ഒരു കിളുന്ത് പെണ്ണിന്നെ […]

Continue reading