പാർവ്വതി പരിണയം 2 [അഗ്നി]

പാർവ്വതി പരിണയം 2 Parvathi Parinayam Part 2 | Author : Agni | Previous Part       ആമുഖം, ഇത്തിരി വൈകി… എങ്കിലും ഇട്ടേച്ചു പോവൂല… പണിടെ ഇടക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ ടൈം കിട്ടണില്ല എന്നെ… ഇനി പറഞ്ഞ് ലാഗ് അടിപിക്കുന്നില്ല… ****** “പാർവ്വതി… കിടിലം പേരും ദേവിയെ പോലെ ഉള്ള ലൂക്കും… ഈ കോളേജിൽ യുജി പിജി അടക്കം മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ പോലും മിസ്സിന്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിക്കാൻ പോലും […]

Continue reading

പാർവ്വതി പരിണയം [അഗ്നി]

പാർവ്വതി പരിണയം Parvathi Parinayam | Author : Agni   ആമുഖം, മുന്നേ എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടേലും ഇവിടെ ആദ്യ കഥയാണ്… കമ്പി ഈ പാർട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിലും വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ചിലതിൽ  ഉണ്ടാവും.. ഡേയ്… മറ്റേ തള്ളയില്ലേ, “കോഴി വസന്ത”, അവർക്ക് പകരം പുതിയ ടീച്ചർ വരണു എന്ന്…”   രാവിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സുനിമോൻ എഴുന്നള്ളിയതിന്റെയോപ്പം ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു…   “അയിന്…”   അവനെ പട്ടിയാക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെ കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ക്ലാസ്സിൽ […]

Continue reading