വീട്ടിലെ പൂന്തോപ്പും അപരിചിതരായ തേനിച്ചകളും [വൾഗർ മൈരൻ]

വീട്ടിലെ പൂന്തോപ്പും അപരിചിതരായ തേനിച്ചകളും Veetile Poonthoppum Aparichitharaya Thenichakalum | Author : Vulgar Mairan ഏയ് ആളിയന്മാരെ അളിയത്തികളെ!! ആദ്യമായി എഴുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായും ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കഥ വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും കമെന്റ് ബോക്‌സിൽ അഭിപ്രായവും എഴുത്തിലെ തെറ്റുകളും ചൂണ്ടി കാണിക്കാണെയ്….. എന്റെ പേര് ആഷിൻ ബി ടെക്‌ കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു വയസ്സ് 24. ഇട്ട് മൂടാൻ ഉള്ള സ്വന്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള സപ്ലി […]

Continue reading