ഒരു മൂന്നാർ യാത്ര [വികടകവി]

ഒരു മൂന്നാർ യാത്ര Oru Moonnar Yaathra | Author : VikadaKavi   “എന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇ കഥ എഴുതുന്നത് എഴുതി തീരുമ്പോൾ എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും ആരും അതികമൊന്നും പ്രേതീക്ഷിക്കരുത്” ചെറിയ അക്ഷരതെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക   എന്റെ പേര് ആൽബിൻ എബ്രഹാം മാത്യു എന്നാണ് എല്ലാരും എന്നെ ആൽബി എന്നു വിളിക്കും പാലായിലെ ഒരു പേരുകേട്ട കുടുബത്തിലെ ആൺതരി. എല്ലാരും പറയുന്നപോലെ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്ത്‌ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ […]

Continue reading