നടികള്‍ 2 (വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി 2)

നടികള്‍-2 (വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി 2) bY:shajahan@kambimaman.net വെളളരിപ്രാവിന്‍റെ ചങ്ങാതി എന്ന കഥ നടികള്‍ എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്…… തൃശ്ശൂരിലെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് സമയം 8 മണി ആയിരുന്നു .ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങിയ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് .കാവ്യാ ശരിക്കും മടുത്തു പോയി .എത്രയും വേഗം വീട്ടില് ചെന്ന് ഒന്ന് കുളിക്കണം .അകെ വിയര്ത്തു കുളിച്ചു.ഷൂട്ടിംഗ് നേരത്തെ തീരുമെന്ന കാരണം അമ്മ കൂടെ വന്നില്ല..കാവ്യാ വേഗം കാറിനടുതെക്കു ചെന്നു .കാവ്യാ വേഗം ഡ്രൈവേരോട് വണ്ടി എടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞു . രാജന്‍ എന്നാണ് കാവ്യായുടെ […]

Continue reading