അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 4 [വീരന്‍]

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 4 Achante Bharya Enteyum Part 4 | Author : Veeran | Previous Part കുലച്ച കുണ്ണയുമായി ഞാനും അച്’നും അമ്മയുടെ മുന്നില്‍ വന്ന് നിന്നു. അമ്മ നാണത്തില്‍ കുതിര്‍ന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട് മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നു. അമ്മയുടെ മൃദുലമായ കൈകള്‍ ഞങ്ങളുടെ കുണ്ണയെ തഴുകി. ഞാനും അച്’നും കൈകള്‍ പുറകില്‍ കെട്ടി അനങ്ങാതെ നിന്നു. അമ്മയുടെ കൈകള്‍ ഞങ്ങളുടെ കുണ്ണയില്‍ പിടുത്തമിട്ടു. എന്നിട്ട് മെല്ലെ തൊലിച്ചു. […]

Continue reading

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 3 [വീരന്‍]

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 3 Achante Bharya Enteyum Part 3 | Author : Veeran | Previous Part   അമ്മയുമായുള്ള കാമകേളിക്ക് ശേഷം തളര്‍ന്ന് മയങ്ങി പോയ ഞാന്‍ മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി. മേശപ്പുറത്തെ ക്ലോക്കാണു ആദ്യം കണ്ണില്‍ പെട്ടത്. മുക്കാല്‍ മണിക്കൂറോളം ഞാന്‍ മയങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഞാന്‍ അമ്മയുടെ പഞ്ഞി പോലുള്ള ശരീരത്തിനു മുകളിലാണു കിടന്നിരുന്നത്. അമ്മ നല്ല ഉറക്കമാണു. ഞാന്‍ തല തിരിച്ച് നോക്കി. അച്’ന്‍ അപ്പോഴും […]

Continue reading

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 2 [വീരന്‍]

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 2 Achante Bharya Enteyum Part 2 | Author : Veeran | Previous Part   രതിമൂര്‍ച്ചയുടെ ആലസ്യത്തില്‍ മയങ്ങി കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ നനഞ്ഞ ചുണ്ടുകളില്‍ ഞാന്‍ അമര്‍ത്തി ചുംബിച്ചു. അമ്മ കണ്ണുകള്‍ മെല്ലെ തുറന്നു. അമ്മേ… അമ്മ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. അമ്മേ..എനിക്ക് അമ്മേടെ പുറകില്‍ നിന്ന് അമ്മെ ചെയ്യണം.. അതിനു നീ ആദ്യം എന്റെ മുകളീന്ന് മാറെടാ..കണ്ണാ.. ഞാന്‍ ഒരു വഷളന്‍ ചിരി പാസാക്കി കൊണ്ട് കൈകള്‍ […]

Continue reading

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 1 [വീരന്‍]

അച്’ന്റെ ഭാര്യ എന്റേയും 1 Achante Bharya Enteyum Part 1 | Author : Veeran ഇത് തികച്ചും ഇന്‍സെസ്റ്റ് നിറഞ്ഞതാണു. താല്‍പര്യമില്ലാത്തവര്‍ വായിക്കരുത്. എന്റെ പേരു ഗോപുമോന്‍, 18 വയസ്. എന്റെ അച്’ന്റെ സമ്മതത്തോടെയും ആശീര്‍വാദത്തോടെയും ഞാന്‍ എന്റെ അമ്മയെ അച്’ന്റെ മുന്നിലിട്ട് ദിവസവും പണ്ണുന്ന കഥയാന്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. എന്റെ അമ്മയുടെ പേരു രാധാമണി, 40 വയസ്. എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മുടെ പഴയ സിനിമ നടി ഉണ്ണിമേരിയുടെ അതേ രൂപം. […]

Continue reading

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 [Veeran]

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 Achante Bharya Enteyum Part 4 bY Veeran | Previous Parts   Np`¨ Np®]pfm]n MmWpw AIv’Wpw A½]psX fp¶n k¶v Wn¶p. A½ Wm\¯n NpSnÀ¶ H^p bp©n^n M§Ä¡v h½mWn¨n«v fp«v Np¯n C^p¶p. A½]psX frUp`fm] ssNNÄ M§apsX Np®s] SjpNn. MmWpw AIv’Wpw ssNNÄ bp_Nn sN«n AW§msS Wn¶p. A½]psX ssNNÄ M§apsX Np®]n bnXp¯fn«p. F¶n«v sfsà sSm`n¨p. fNpX¯ns` […]

Continue reading

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 3 [Veeran]

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 3 Achante Bharya Enteyum Part 3 bY Veeran | Previous Parts   A½]pfm]pÅ NmftNan¡v tlgw SaÀ¶v f]§n tbm] Mm³ sfsà N®v Sp_¶v tWm¡n. tfl¸p_s¯ t¢m¡m\p BUyw N®n sb«Sv. fp¡m f\n¡qt_maw Mm³ f]§n tbm]n^n¡p¶p. At¸mjpw Mm³ A½]psX bªn tbm`pÅ l^o^¯nWp fpNan`m\p NnX¶n^p¶Sv. A½ Wà D_¡fm\p. Mm³ S` Sn^n¨v tWm¡n. AIv’³ At¸mjpw AtStbms` Ss¶ C^n¡p¶p. A½]n […]

Continue reading

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 2 [Veeran]

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 2 Achante Bharya Enteyum Part 2 bY Veeran | Previous Parts     ^SnfqÀ¨]psX B`hy¯n f]§n NnX¡p¶ A½]psX WWª Ip*pNan Mm³ AfÀ¯n Ipwdn¨p. A½ N®pNÄ sfsà Sp_¶p. At½… A½ Fs¶ tWm¡n bp©n^n¨p. At½..FWn¡v At½sX bp_Nn Wn¶v As½ sI¿\w.. ASnWp Wo BUyw Fsâ fpNao¶v fms_Xm..N®m.. Mm³ H^p kga³ In^n bmhm¡n sNm*v ssNNÄ sdZn Np¯n […]

Continue reading