തേൻകുടം 2 [ട്രിനിറ്റി0702]

തേൻകുടം 2 ThenKudam Part 2 | Author : Trinity0702 [ Previous Part ]   ആദ്യഭാഗത്തിന് തന്ന നല്ല സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി….. …………………………………..   വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വീണ്ടും ചിന്തകൾ മനസിനെ പിടികൂടി. അച്ചിവിന് 18 വയസയെങ്കിലും അതിനൊത്ത പക്വത ഇപ്പോഴും അവനു വന്നിട്ടില്ല. അവൻ എന്നോട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഒരു introvert സ്വഭാവകാരൻ ആണ്. ഞാനും ആയി നേരെ തിരിച് ആണ്. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കുറെ സംസാരിക്കും. […]

Continue reading

തേൻകുടം [ട്രിനിറ്റി0702]

തേൻകുടം ThenKudam | Author : Trinity0702   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. ഇത് ഒരു നിഷിധ സംഗമത്തിൽ പെടുന്ന കഥയാണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉടനെ വരുന്നതാണ്. കഥയിലേക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒരു മലയോര ഗ്രാമം. അധികം വീടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളും കാട് പിടിച്ചു നിലയിൽ ആണ്. മനുഷ്യവംശം തീരെ കുറവാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ്. ചെറിയ ഒരു സർക്കാർ വക മൃഗാശുപത്രി. […]

Continue reading