ആദി ദി ടൈം ട്രാവലർ 2 [ചാണക്യൻ]

ആദി – ദി ടൈം ട്രാവലർ 2 Aadhi The Time Traveller Part 2 | Author : Chanakyan [ Parevious Part ]   (ഇതുവരെ) “എന്റെ പേര് ആദി ശങ്കർ. ഞാൻ ഇവിടെ ഫിസിക്സ്‌ ടീച്ചർ ആണ്. “ഗുഡ്. ഞാൻ വാസുകി. ഒരു ജേർണലിസ്റ് ആണ് കേട്ടോ . ” വാസുകി അവനു നേരെ കൈ നീട്ടി. അത് കണ്ടതും അല്പം വിറയലോടെ അവൻ അവൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി. “രാവിലെ […]

Continue reading