പേരമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും [Thunderbull]

പേരമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും Perammayum Chechiyum Pinne Njaanum | Author : Thunderbill   എൻ്റെ ആദ്യത്തെശ്രമം ആണ് ഈഒരു കഥ എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണീ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് വീട് ഇത് എന്നിക് ഉണ്ടായ ഒരു റിയൽ അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഡിഗ്രീ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ജോബ് നോക്കി നികുന്ന സമയം അവിചാരിതമായി ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വകയിൽ ഒരു പേരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുവൻ പറഞ്ഞ് അമ്മ വരുന്നത്. […]

Continue reading