തീരാത്ത വികാരം

തീരാത്ത വികാരം Theeratha vikaram kambi kathakal bY:കള്ളി ഇത് എഴുതുന ആദ്യതെ കഥയയാണ്.അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ,അത് എന്റെ പ്രീയ വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണം . എൻ്റെ പേര് ആദർശ് ,ഞാൻ പ്ലസ്. ടു കഴിഞ്ഞു .ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ നോകുന്നൂ . ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുനത് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ആണ് . എൻ്റെ വീടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി ആണ് bindhu. അവർക് രണ്ട കുട്ടികളാണ് ,ഞാൻ ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയാം നല്ല വെളുത്ത […]

Continue reading