കോക്കോൾഡ്‌ ഹസ്‌ബന്റ് ആൻഡ് മീ [Sumayya]

കോക്കോൾഡ്‌ ഹസ്‌ബന്റ് ആൻഡ് മീ cuck0ld Hussband and Me | Author : Sumayya   എപേര് സമീഹ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ ആണ് ജനിച്ചത് . പഠിച്ചത് എല്ലാം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ആണ് . ബോയ്സ് നെ ആയി അതികം ഇടപിഴകി ശീലം ഇല്ല . സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കൊള്ളജിൽ പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ബോയ്സും ആയി ഇടപെഴകി തുടങ്ങുന്നത് . ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സുന്ദരിയാണ് […]

Continue reading