കുണ്ടി റാണി സുലു 1

എന്റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 1 Ente Kundi Rani Sulu Author : Sulumon   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി. നമ്മുടെ കഥ നായകൻ അരുൺ ഉറങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്തോ വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഞെട്ടി എണീക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആണ് അത് തേങ്ങ ഇടുന്ന കുട്ടേട്ടൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 10. 30. എന്തൊരു ഉറക്കം ആട […]

Continue reading