ഞാനും എന്റെ കുറെ കാമുകിമാരും [Mr. Romeo]

ഞാനും എന്റെ കുറെ കാമുകിമാരും Njaanum Ente Kure Kaamukimaarum | Author : Mr. Romeo   ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എന്റെ പേര് റോമിയോ… ഇത് എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരല്ല.. ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് വെക്കുന്നില്ല…. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിത കഥയാണ്…. ഇതിൽ വരുന്ന കഥ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം റിയൽ ആണ്… ഈ കഥ മുഴുവൻ കമ്പി അല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രേമം, കാമം, കമ്പി […]

Continue reading