ഗീതുവാണ് ഭാര്യ 2 [Sindu]

ഗീതുവാണ് ഭാര്യ 2 Geethu Bharya Part 2 | Author : Sidhu | Previous Part   സുഖം കൊണ്ട് അവളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോയിരുന്നു അവൾ ചുറ്റുപാടും മറന്ന് അവരോട് പരമാവധി സഹകരിച്ചു തന്നെ നിന്നു .എനിക്ക് മെല്ലെ കമ്പിയാവാൻ തുടങ്ങി.പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് പോലെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു സുഖം.എൻറെ സ്വന്തം ഗീത ഇതു ഞാൻ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന എൻറെ ഗീതു, അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് സുഖിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.അതെനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും […]

Continue reading

ഗീതുവാണ് ഭാര്യ [Sindu]

ഗീതുവാണ് ഭാര്യ Geethu Bharya | Author : Sidhu   ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലിചെയ്യുന്നത് * * * ആയതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയി വന്നിരുന്നത് ട്രെയിനിലായിരുന്നു സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് പണവും ലാഭം അതായിരുന്നു രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അവളെ നേരെ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ് ലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ് കയറും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ് സൂചികുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത അത്രയും തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ് എന്നും ഞാൻ ജനറൽ […]

Continue reading