നിത്യമാം സ്നേഹം 1 [ഷാജി പാപ്പാൻ]

നിത്യമാം സ്നേഹം 1 Nithyamam Sneham Part 1 | Author : Shaji Papan   നിന്റെ ജോലി സ്ഥിരമാകും വരെ കാത്തിരിക്കാൻ അവനു സാധിച്ചില്ല നിനക്ക് 25 വയസ് ആകും വരെ കാത്തിരിക്കാനും അവനു സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ നിനക്കായ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൻ കാത്തിരുന്നു The end അഭിമന്യു തന്റെ പുതിയ നോവൽ എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആണ് അവൻ ഫോണിലേക്കു ശ്രെദ്ധിക്കുന്നത് 12 മിസ്സ്ഡ് കാൾ അമ്മയും അപ്പുവും നിത്യയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നെന്തായാലും […]

Continue reading