ചേച്ചിമാരുടെ ഒപ്പം [ഷഡ്ജൻ]

ചേച്ചിമാരുടെ ഒപ്പം ChechiMaarude Oppam | Author : Shadjan “ ഓ..ചേച്ചിമാർക്ക് തന്നെ പിടിച്ചു ട്ടോ.. ടാ” ഒരാഴ്ചയിലെ പരിചയത്തിൽ ഹോട്ടലിലെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരും അടുത്ത് പെരുമാറിയത് കണ്ട് വിനോദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. “ ഹ..ഹ.. പോടാ” ഫുള്ള് മാന്യൻമാരുള്ള ഈ ഐ ടി പാർക്കിനടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ചുരുക്കം ചില സാദാ ലുക്കുള്ള രണ്ട് പയ്യൻമാരായത് കൊണ്ട് അവര് കമ്പനിയടിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ് ഞാനും ചിരിച്ചൊഴിയാൻ നോക്കി. ““ഏയ്… അങ്ങനെയാണേ എന്നെ പേര് പോലും […]

Continue reading