സ്നേഹവും പ്രണയവും [Abraham Ezra]

സ്നേഹവും പ്രണയവും Snehavum Pranayavum | Author : Abraham Ezra     ഹായ്…..ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയതാണ്…ഇതെന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്….തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനിയനോട് നിങൾ ക്ഷമിക്കണം…വാക്കുകളും കഥയും ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ആദ്യഭാഗം മോഷമില്ലത്ത റിവ്യു അന്നെങ്കിൽ മാത്രം…. മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പർട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തും…ഇത് വെറും പരീക്ഷണം ആണ്….കഥയിലേക്ക് കടക്കാം **************************** അധികം രോമമില്ലത്ത എന്റെ കവിളുകളിൽ ചെറു തലോടൽ അറിഞ്ഞതോടെയാണ് എന്റെ ഉറക്കത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയത്…. കണ്ണ് […]

Continue reading