എന്‍റെ ഭാര്യ

എന്‍റെ  ഭാര്യ Ente Bharya bY Redrose ഞാൻ സ്വന്തം കഥയാണ് എഴുതുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. എന്റെ പേര് ഷഹീൻ 28 വയസ്സാണ്. കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട് ശരിയാവുന്നില്ല. അത്രക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക കുടുംബവും അല്ല ഞങ്ങളുടേത്. ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുടങ്ങും. എനിക്കാണെങ്കിൽ പറയത്തക്ക നല്ല പണിയുമില്ല. ഇപ്പോ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നില്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബ്രോക്കർ വിളിച്ചു ഡാ നാളെ വേഗം കാലത്തു മാറ്റി വരണം […]

Continue reading