സുമ [രാജപ്പൻ]

സുമ Suma | Author : Rajappan   ആ മതിലിൽ ചാരി നിന്ന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കിതച്ചു. അവളുടെ കയ്യിലുടെ എൻ്റെ ചൂട് പാൽ ഒലിച്ച് ഇറങ്ങി. സുമയുടെ അദരങ്ങളെ ചുംബിച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ പൂറിൽ വിരൽ തിരുകി കേറ്റി. ” അപ്പു…” , അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ആണ് രണ്ടാൾക്കും ബോധം വന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുതറി മാറി കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. ഞാൻ സുമ ആൻ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം […]

Continue reading

സംരക്ഷകർ [രാജപ്പൻ]

സംരക്ഷകർ [ ചിന്തകൾ വഴി തെറ്റുമ്പോൾ – Season II ] Samrakshakan | Author : Rajappan പ്രസാദ് എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യഭാഗം എഴുതിയത് ആ പേരിൽ മറ്റൊരാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ത്രില്ലെർ മോഡിലുളള നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ്. കഥ ഇതുവരെ ജോണിയും അജയനും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്, ഒരിക്കൽ അജയൻ ജോണിയുടെ മമ്മി ട്രീസയെ ഓർത്തു അടിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജോണി അന്ന് മുതൽ അവന്റെ മമ്മിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് […]

Continue reading

ദീപ ചേച്ചി എൻടെ വാടകക്കാരി

ദീപ ചേച്ചി എൻടെ വാടകക്കാരി Deepachechi Ente Vadakakkari bY Rajappan F_\mNpa¯p k¶p H^p koXv AtWzgn¨p WX¡m³ SpX§n«p Wmav Nps_ B]n koXv s_Zn B]nÃ.A§sW WnÂNpt¼mÄ B\v F³sX NqsX kÀ¡v sI¿p¶ tI¨n b_ªSv BÄsX koXnWvsX FXp¯p H^p koXv D*v ssb]nRv PÌv B]n Smfhn¡mw Wp.tN«t¸mÄ ht´mgw B]n sNmt_ Wmav B]n koXv Wp tk*n WX¡p¶Sv .sskNpt¶^w tI¨n sX NqsX tbm]n […]

Continue reading

Flat No 303

Flat No 303  Author : Rajappan     Mm³ F¶pw ^mkns` N\nN*v B\v D\^p¶Sv . KhoW N`ym\w Njnªp ^*p Np«nNÄ D*v . tI«³ ^mkns` tKman ¡p tbm]m ^m{Sns] fX§n k^p. d«v tI«Wv e]¦^ k®w B\v tI«³ B tI¨n sW kÃSpw sI¿p¶pt*m Wp tbm`pw A_n]nà .tI¨n Zn l^o^w ^*p sb«m`pw H¶v APm§n«p tbm`pw FÃm. H^p hpµ^n […]

Continue reading

Sandhya Oru indian school kamakatha 2

Oru Indian Scool Kamakatha 2 Sandhya Oru indian school kamakatha 2 By: Rajappan | Previous Parts   എല്ലാവരും ക്ഷേമിയ്ക്കണം,ഒരു സെക്കന്റ് പാർട് എഴുതാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു എന്നറിയാം.പക്ഷെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയി..അയൽ വീട്ടിൽ ഒരു നാലാപത്തു കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിറ്റായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്..വെറുതെ ഒന്ന് try ചെയ്ത നോക്കി ..അവരും ആയി ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലോസ് ആയി..സമയം കിട്ടിയില്ല..എന്തായാലൂം ഇതാ രണ്ടാം ഭാഗം.. എന്നെ ഞെട്ടിച്ച കൊണ്ട് […]

Continue reading

Sandhya – Oru Indian Scool Kamakatha

Oru Indian Scool Kamakatha By: Rajappan ഞാൻ സന്ധ്യ ,പതിനാറു വയസുകാരിയാണ്,കൊൽക്കത്തയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പത്താം ക്ലാസ് ഹോളി അഞ്ചേൽസ് സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായ സമയം .അച്ഛന് അപ്പോൾ കൊൽക്കൊത്തയിലോട്ടു സ്ഥലം മാറ്റം ആയി .ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയി കൊൽക്കൊട്ടയിലോട്ടു മാറി ,എനിക്ക് St.Stevens-ൽ അഡ്മിഷനും ശെരിയായി .ഞാൻ ഇത്രേം നാല് പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗർലസ്സ്കൂൾ ആയിരുന്നു , അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കോ-എഡ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ശെരിയയായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു . […]

Continue reading