മൂക്കുത്തിപ്പെണ്ണിന്റെ മുന്നാഴി കുണ്ടി [🎀 𝓜 𝓓 𝓥 🎀]

  Mookkuthy Penninte Munnazhi Kundi | Author : MDV മുരുകൻ കൂപ്പിൽ പണിയെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനു പ്രായം 15 ആയിരുന്നു. അപ്പനെ അവന്റെ 10ആം വയസ്സിലെ പുലിപിടിച്ചു.  അമ്മ അതു കഴിഞ്ഞു 1 കൊല്ലത്തിനു ശേഷം മലമ്പനിയും വന്നു മരിച്ചു. ജീവിതം പലപ്പോഴും നാടുവിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചാലോ എന്നാലോചിച്ചതാണ് പക്ഷെ തന്റെ കുഞ്ഞനിയനെ വിട്ടു എങ്ങോട്ട് പോകും. മണിക്കുട്ടനിപ്പോ 5 വയസുണ്ട് അവനെയും കൂടെ പുലിയൂര് നിർത്തിയിൽ തന്റെ ജന്മം പോലെ അവനും […]

Continue reading