സ്നേഹസാന്ദ്രം 2 [PROVIDENCER]

സ്നേഹസാന്ദ്രം 2 Snehasandram Part 2 | Author : Providencer [ Previous Part ]   വൈകിയതിന് sorry……. തെറ്റുകൾ ഇണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കണേ…… അതേയ്……. നിങ്ങളിത് എന്ത് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്……….? ഞാൻ നിക്കണോ…….. അതോ………? എന്റെ…… ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ…….. ഗത്തികെട്ട അവസ്ഥ……… ഓർത്തു നിന്ന എന്നെ ഒരു പുച്ഛ ഭവത്തോടെ നോക്കിയാണ് അവൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്.. വിജയിച്ച ഒരാളുടെ മുഖത്തുകാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം ചിരി അവളിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ നിമിഷം തോന്നിപോയി……… […]

Continue reading