മച്ചിൻപുറത്തെ വിശേഷങ്ങൾ [Poovankozhy]

മച്ചിൻപുറത്തെ വിശേഷങ്ങൾ Machinpurathe Visheshangal | Author : Poovankozhy   ഞാൻ ജോഷുവ (28), ദുബായിൽനിന്നും ലീവിന് എത്തിയ മാസമായിരുന്നു അത്. എൻ്റെ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫും, അപ്പൻ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനുമാണ്.   അപ്പന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയതേ തുടർന്ന്, കുടുംബസമേതം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ താമസം മാറുകയായിരുന്നു. ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥലത്തെ ചില പ്രധാന പുള്ളികളുമായി ഞാൻ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് അനന്തൻ, പിന്നെ നിഖിൽ, പിന്നെ സുധേവൻ. മൂന്നു […]

Continue reading