ബാഹൂന്റെ ബലി

കഥ : ബാഹൂന്റെ ബലി Bahoonte Bali Author : Ponnumon പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, രാജമൗലി എഴുതാന്‍ വിട്ടു പോയ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതി ചേര്‍ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലായതിനാല്‍, കുറച്ചെ എഴുതിയുള്ളു. അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം തുടര്‍ഭാഗം ഗംഭീരമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും!!! എന്നു നിങ്ങടെ പൊന്നുമോന്‍. ” ഇത് ശരിയാവില്ലാട്ടാ… അമ്മ ഇതെന്തു പണിയാ കാണിച്ചേ??… ഒന്നു കണ്ടു കൊതി തീരുമ്പോഴേക്കും ഇറക്കി വിട്ടില്ലെ!!!… ശ്യോ രാജനീതി രാജശാസനം… മറ്റോടത്തെ ഒരോ ഏര്‍പ്പാടും കൊണ്ടു വന്നേക്കാ! […]

Continue reading