പഴഞ്ചന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു ഏട് [Siji & Pazhanchann]

പഴഞ്ചന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു ഏട് Pazhanchante Jeevithathilninnoru Edu | Authors : Siji & Pazhanchann ശിവൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു, 40 വയസ്സ്, ഭാര്യ സ്വാതി ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ, 38 വയസ്സ്, അവർക്ക് ഒരു മകൾ ആമി, 3 വയസ്സ്. ശിവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ശിവന്റെ അനിയത്തിയുടെ മകൻ സിജി എത്തുകയാണ്. അവന് 23 വയസ്സായി. ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സിജി ആ കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിൽക്കാൻ വരുന്നത്. […]

Continue reading