ഒരു നീണ്ട കുമ്പസാരം 2 [KaNNan]

ഒരു നീണ്ട കുമ്പസാരം 2  Oru Neenda Kubasaaram 2  Author : kannan | PREVIOUS PART പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ  വണ്ടി  ഇറങ്ങി  അവൻ  ഒന്നു   മുരി നിവർന്നു പിന്നാലെ  പത്രോസും ഒരു വലിയബാഗുമായി ഇറങ്ങി .പത്രോസ്സ്  രാമുവിനോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി . പത്രോസ്സ്  : അച്ചോ ഇതാണ്  നമ്മുടെ പള്ളി (അയാൾ സോളമനോടായി പറഞ്ഞു ) അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പള്ളിയുടെ രാജഗോപുരം അവൻ നോക്കി .ഇൻഡോയുറോപ്പ് ശൈലിയിൽ നിർമിച്ച രാജ […]

Continue reading