അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം 3 [നിമിഷ പി.സ്.]

അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം 3 Alinjupoya Nimisham Part 3 | Author : Nimisha P. S. [ Previous Part ] കീഴടങ്ങൽ കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം ആണിത്.കഥ മുഴുവൻ മനസിലാക്കാൻ മുൻപുള്ള 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുക. നേരം വെളുത്തു.ഞാൻ അന്ന് എങ്ങും പോയില്ല.’അമ്മ രണ്ടു മൂന്നു തവണ വിളിച്ചു.. പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചതെ ഇല്ല.’അമ്മ ചോദിച്ചു “നിനക്കെന്താ ഒന്നും വേണ്ട? ഞാൻ : ഒന്നും വേണ്ട ‘അമ്മ ഒന്നു […]

Continue reading

അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം 2 [നിമിഷ പി.സ്.]

അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം 2 Alinjupoya Nimisham Part 2 | Author : Nimisha P. S. [ Previous Part ]   രമ്യചേച്ചിയുടെ തെറ്റ്. കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ രണ്ടു പ്രധാന വാചകങ്ങൾ ഒന്നു കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം തുടങ്ങാം “ചേച്ചി mcom റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു,അതി ബുദ്ധിമതിയും” ചേച്ചി കൈ നീട്ടി കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു “പൊട്ടിപെണ്ണു” അങ്ങനെ അന്ന് അതു ചേച്ചിയുമായി കഴിഞ്ഞു.. ആ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ […]

Continue reading

അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം [നിമിഷ പി.സ്.]

അലിഞ്ഞ പോയ നിമിഷം Alinjupoya Nimisham | Author : Nimisha P. S.   ഈ കഥ എഴുതണോ വേണ്ടയൊന്ന് കുറെ തവണ ആലോചിച്ചു.എന്റെ പേര് നിമിഷ. ഞാൻ ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. എന്റെ ശരീരം വർണിക്കുന്നത് എനിക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല.എന്നാലും സുന്ദരി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊട്ടിപോയി.അവൻ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയതാ, പിന്നീട് അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ വീട് ചങ്ങാനേശേരി അടുത്താണ്. ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് 3 […]

Continue reading