ചതിക്കുഴികൾ

ചതിക്കുഴികൾ Chathikuzhikal bY Nikita കഥ ( നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശെരി ) എഴുതിയത് : നികിത മോഹൻ  , പാലാരിവട്ടം , എറണാകുളം . [ആരെയും മനഃപൂർവ്വം തേജോവധം ചെയ്യാനോ , കരി വാരി തേക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല , പല പേരുകളും അല്പം മാറ്റിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് .]   രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴു ജൂൺ മാസത്തിലെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന  മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം … അന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തു പാലാരിവട്ടത്തിലെ ഇത്തിരി […]

Continue reading