മദർ ഇൻ ലാ 2 [നീലാംബരി]

മദർ ഇൻ ലാ 2 Mother in law Part 2 | Author : Neelambari | Previous Part   ഡില്‍ഡോക്ള്‍ ഞാന്‍ കൈയില്‍ എടുത്തപ്പോള്‍ നാണിച്ചു കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് മദര്‍ ഇന്‍ ലാ ഇറങ്ങി പോയപ്പോള്‍ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍ ഉടലെടുത്തു.ഞാന്‍ കൃത്രിമ കുണ്ണകള്‍ ഓരോന്നായി എടുത്തു പരിശോധന നടത്തി ഏറ്റവും ചെറിയ കുണ്ണ കുറഞ്ഞത് എട്ടിഞ്ച് എങ്കിലും വരും.. പത്തിഞ്ചു വരെ നീളമുള്ളതും അതിലുണ്ട്.. എല്ലാം ഞരമ്പ് തെളിഞ്ഞു ഉദ്ധരിച്ച നിലയില്‍……. […]

Continue reading

മദർ ഇൻ ലാ [നീലാംബരി]

മദർ ഇൻ ലാ mother in law | Author : Neelambari   ഞാൻ    രഞ്ജിത്.28  വയസുള്ള        കണക്കപ്പിള്ള… അത്     പറഞ്ഞാൽ         ഒരു      സ്റ്റൈൽ    പോരെങ്കിൽ     കാൾ  ക്കാരൻ     എന്ന്      വിളിച്ചാൽ.. . അതാണ്    ഏറെ    ഇഷ്ടം.. രഞ്ജിത്       എന്നാണ്   […]

Continue reading