കൊറോണ കൊണ്ടു വന്ന ഭാഗ്യം [Manu Idukki]

കൊറോണ കൊണ്ടു വന്ന ഭാഗ്യം Corona Konduvanna Bhagyam | Author : Manu Idukki   ഞാൻ മനു, 30 വയസ്സ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാംഗ്ലൂർ ഇൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിൽ ഇടുക്കിയിലെ കട്ടപ്പനയിലാണ് എന്റെ വീട്. എന്റെ വീടിനു ചുറ്റും ഏല കൃഷിയാണ്. അടുത്തുള്ളത് ഒരു വീട് മാത്രമാണ്. ആ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ നായിക. ഒത്തിരി മരങ്ങളൊക്കെയുള്ളത് കൊണ്ടു നല്ല തണുപ്പും അതികം വെളിച്ചെവുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. […]

Continue reading