കളിവിരുന്നുകൾ [കരൺചന്ത്]

കളിവിരുന്നുകൾ Kalivirunnukal | Author : Karanchand   എന്റെ പേര് ഉദയ ശങ്കർ, ഉദയനെന്നും, പരിചയമുള്ളവർ ഉദയ് എന്നും വിളിക്കും. ഷാർജയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു. ഭാര്യ അനിത നേഴ്സ്സാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് വിവാഹിതരായതാണ്. പ്രണയ വിവാഹമായതിനാൽ അവളുടെ വീട്ടുകാർക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഒട്ടേറെ എതിർപ്പുകളൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എന്റെ വീട്ടുകാർ […]

Continue reading