മദാലസമേട് ഇതുവരെ [പമ്മൻ JR]

മദാലസമേട് കഥ ഇതുവരെ MADALASA MEDU KADHA ITHUVARE [മെഗാ നോവൽ] BY PAMMAN JR   പ്രിയരേ, മദാലസമേട് എന്ന മെഗാ നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതൊരു മെഗാ നോവല്‍ ആയതിനാല്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത ദിനങ്ങളില്‍ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം. അതിന് മുന്നോടിയായി ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഗങ്ങള്‍ ഒന്നുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണിത്. ഇതില്‍ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി […]

Continue reading