ദി മിസ്ട്രസ് 17 [Jennifer’s version]

ദി മിസ്ട്രസ് 17 The Misterss Part 17  Jennifer’s version Author : Jennifer | Previous Parts   ടൂൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ക്രോപ്പും ചൂരലും എടുത്തു കൊണ്ട് അഞ്ചു വന്നു. പൂജ അപ്പോഴും സുധിയുടെ ദേഹത്ത് നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.   പാല് പോയെങ്കിലും അവന്റെ സാധനം അന്നേരം ഉഷാറായി കമ്പിയടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.   “അഞ്ചൂ, വന്ന സമയത്ത് ഈ വക സാഡിസം ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞവനാ. […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 16 [Jennifer’s version]

ദി മിസ്ട്രസ് 16 The Misterss Part 16  Jennifer’s version Author : Jennifer | Previous Parts   മുട്ട് കുത്തി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി. ഇടയ്ക്ക് ആരതി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് വേച്ച് വേച്ച് വന്ന്  അനുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. “അനൂ, അനൂ..” അവൾ വിളിച്ചു, പക്ഷെ അനുവിന് അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പെട്ടന്ന് അവൾ റൂമിൽ സുധിയെ കണ്ടത്.   “നീയെന്താടാ ഇവിടെ?” അവൾ അവനോട് ചോദിച്ചു.   “വേണി മിസ് […]

Continue reading