നന്മയുള്ള മൂന്നുപേർ [LD]

നന്മയുള്ള മൂന്നുപേർ Nanmayulla Moonnuper | Author : LD ഹായ്… ഞാൻ കിച്ചു, ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കഥ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായി ഒന്നും പ്രധീക്ഷിച്ചു വായന തുടങ്ങരുത്. എനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചുകഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 7 വർഷം ആയി ഞാൻ ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിലും ആണ്. എന്ന് വെച്ച് ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ കാമുകി അല്ല ട്ടോ… ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇടക്കൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഓരോ […]

Continue reading