കുട്ടന്‍തമ്പുരാന്‍ 1

കുട്ടന്‍തമ്പുരാന്‍  1 Kuttan Thampuran Kambikatha part 1 bY Manikkuttan “കൂട്ടാ. മാണികൂട്ടാ. “ അമ്മേടെ വിളി കേട്ടാണു ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നതു. ‘എന്തൊരു നാശം ഒന്നു ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലാണ് വെച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളി വന്നു. “എന്താടി ഇത്ര താമസം.? “വെട്ട് കുണ്ടിയിൽ അടിച്ചാലും ചെറുക്കൻ എണീക്കില്ല” ഈ ലുങ്ക് എവിടെ…ഇന്നലെ വന്നു കിടന്നതേ ഒർമയുള്ളൂ. എത്ര തപ്പിയിട്ടും ലുങ്കി കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ മുഴുവനെ തന്നെ ബ്രത്തുമിലോട്ടു […]

Continue reading